پارسی English Русский

محصولات شركت پاك بن

 • تافي مغز دار نارگيلي

  تافي كاناز مغزدارنارگيلي

  تافي مخصوص كاناز با مغز نارگيل در بسته هاي
  180 گرمي
  400 گرمي
  800 گرمي
  3000 گرمي

 • تافي كنجدي

  تافي كاناز مغزدار كنجدي

  تافي مخصوص كاناز با مغز كنجد در بسته هاي
  180 گرمي
  400 گرمي
  800 گرمي
  3000 گرمي

 • تافي كاكائويي

  تافي كاناز كاكائويي

  تافي مخصوص كاناز با طعم كاكائو در بسته هاي
  180 گرمي
  500 گرمي
  1000 گرمي
  3000 گرمي

 • آبنبات كاناز

  آب نبات كاناز

  انواع آبنبات هاي كاناز با طمع ها و طرح هاي متفاوت ترش، شيرين،فندقي،سكه و طرح منحصر به فرد ماشيني در بسته هاي 5000 گرمي
  انواع بن بن هاي
  البالويي
  پرتقالي
  موزي
  نعنايي